Bookmark and Share

Pravidla Velké Ceny MHJ okr. Přerov

Vydáno dne 21. 01. 2014 (2301 x přečteno)

Pořadatelem VC MHJ okresu Přerov je okresní výbor Přerov, který stanovuje pravidla VC a počet jednotlivých soutěží.


Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Účast smíšených družstev je povolena pouze v kategorii muži. Počet členů družstva starších 15-ti let není omezen. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

Družstva se prezentují nejpozději do zahájení soutěže.Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže, kterého se družstvo účastní alespoň jedním členem. Družstva žen se mohou prezentovat nejpozději 60 minut po začátku soutěže. Do jednotlivé soutěže může být rozhodnutím pořadatele zařazeno i družstvo, která se včas neprezentuje a nezúčastní nástupu. Do celkového hodnocení VC MHJ se účast takového družstva neuvažuje a pro přidělení bodů do VC se pořadí družstev posouvá. Startovné uhradí družstvo při prezentaci k soutěži.Výše startovného může činit maximálně 100,-Kč
na jedno soutěžní družstvo.

Více se dozvíte po přečtení souboru Pravidla-VC-MHJ-2014.pdf

Pravidla-VC-MHJ-2014.pdf

http://www.mhj-ovprerov.cz/wp-content/uploads/Pravidla_VC_MHJ_okresu_Prerov_2017.pdf


Zdroj: http://www.mhj-ovprerov.cz/